YVS Image Gallery Sql Injection PoC

Свойства

Дата публикации:
27.02.2012
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в YVS Image Gallery

Код

Цель: YVS Image Gallery 0.0.0.1

Воздействие: SQL-инъекция