Xbtit 2.0.0 revision 559 SQL Injection PoC

Свойства

Дата публикации:
12.04.2010
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в xbtit

Код

Цель: Xbtit 2.0.0 revision 559

Воздействие: SQL-инъекция