Joomla Google Calendar com_gcalendar 1.1.2 SQL Injection PoC

Свойства

Дата публикации:
26.11.2009

Код

Цель: Joomla Google Calendar 1.1.2

Воздействие: SQL-инъекция