Saphplesson 4.3 Remote Blind SQL Injection Exploit

Свойства

Дата публикации:
23.09.2009
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в SaphpLesson

Код

Цель: Saphplesson 4.3

Воздействие: SQL-инъекция