Joomla com_waticketsystem Blind SQL Injection Exploit

Свойства

Дата публикации:
28.01.2009
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в Joomla! WebAmoeba Ticket System

Код

Цель: Joomla com_waticketsystem

Воздействие: SQL-инъекция