LoudBlog <= 0.8.0a (ajax.php) SQL Injection PoC (auth)

Свойства

Дата публикации:
23.10.2008
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в LoudBlog

Код

Цель: LoudBlog 0.8.0a и более ранние версии

Воздействие: SQL-инъекция