WBB Plugin rGallery 1.09 (itemID) Blind SQL Injection Exploit

Свойства

Дата публикации:
21.10.2008
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в Woltlab Burning Board rGallery

Код

Цель: WBB Plugin rGallery 1.09

Воздействие: SQL-инъекция