Zenphoto 1.1.3 (rss.php albumnr) Remote SQL Injection Exploit

Свойства

Дата публикации:
01.01.2008
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в zenphoto

Код

Цель: Zenphoto 1.1.3

Воздействие: SQL-инъекция