Asterisk-Addons remote SQL Injection PoC

Свойства

Дата публикации:
17.10.2007
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в Asterisk-Addons

Код

Цель: Asterisk-Addons версии до 1.2.8, 1.4.4

Воздействие: SQL-инъекция