PHP Classifieds <= 7.1 (detail.php) Remote SQL Injection Exploit

Свойства

Дата публикации:
08.11.2006
Описание уязвимости:
SQL-инъекция в PHP Classifieds

Код

Цель: PHP Classifieds 7.1 и более ранние версии

Воздействие: SQL-инъекция